Bo’sh ish o’rinlariga umumiy talablar

Farg‘ona viloyati Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bosh boshqarmasi hamda shahar va tuman iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limlarida mavjud bo‘sh ish o‘rinlariga umumiy talablar

  1. Iqtisodiyot, menejment yo‘nalishida oliy ma’lumotga ega bo‘lishi (xorijiy va xalqaro oliy o‘quv yurtlarida tahsil olgan nomzodlarga afzallik beriladi).
  2. O‘zbek tilini mukammal, rus va ingliz tillarini yuqori darajada bilgan (bo‘sh ish o‘rni xizmat vazifalaridan kelib chiqadi), IELTS sertifikatiga ega bo‘lgan (kamida 6 ball) nomzodlar ijobiy baholanadi.
  3. Kompyuter savodxonligi, jumladan Microsoft Word, Excel va Power Point dasturlarini mukammal bilish.
  4. Halollik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik va o‘z vazifasiga mas’uliyat bilan yondoshish.
  5. Professional etiket, atrofdagilarga, shuningdek hamkasblarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, jamoa bilan ishlash qobiliyatiga ega bo‘lish.
  6. Muomala madaniyati, o‘z fikri va mulohazalarini ifodalay olishi, shuningdek, muzokara olib borish qobiliyatiga ega bo‘lish.
  7. Muammolar yechimi bo‘yicha tezkor fikrlash va o‘z takliflarini taqdim qila olish.

Mamlakatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlardan xabardor bo‘lishi va ular bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mohiyatini chuqur anglay olish.


Iqtisodiy savol-javoblar

Savollar
1 Iqtisodiyot deganda nimani tushunasiz
2 Makroiqtisodiyot qaysi darajadagi iqtisodiyot?
3 Pirovard mahsulot tushunchasi
4 Yalpi milliy maxsulot (YAMM) nima?
5 YAMMning qanday turlari mavjud?
6 Nominal YAMM nima?
7 Real YAMM nima?
8 Yalpi ichki mahsulot (YAIM) nima?
9 Milliy daromad nima?
10 Qaysi omil ta’sirida yalpi talab о‘zgaradi?
11 Innovatsiya – nima
12 Milliy boylik nima?
13 Tovar nima?
14 Raqobat nima?
15  Tovar taqchilligi?
16  Bozor infrastrukturasi deganda nimani tushunasiz:
17  Bozor konyunkturasi deganda:
18 Biznes reja nima?
19 Iqtisodiyotning bosh masalasi va doimiy muammosi nima?
20  Inflyatsiya nima?
21  Deflyatsiya nima?
22 Byudjet taqchilligi qaysi hollarda hosil bо‘ladi?
23 Byudjet taqchilligini qoplash uchun davlat nimalardan foydalanadi:
24  Subsidiya – bu nima
25 Narx, ya’ni baxo nima
26 Savdoning asosiy turlari qaysi
27  Foyda nima?
28 Umumiy daromad nima?
29  Aksiya  nima
30 Pul qanday funksiyalarni bajaradi.
31  Bozorda eng ustun narsa bu
32  Reklamaning pirovard maksadi nima
33 Divident – bu nima?
34  Obligatsiya – bu nima?
35  Tadbirkor  kim
36  Jismoniy shaxs — bu
37 Yuridik shaxs — bu
38 Korxona — bu
39 Raqobatni qanday turlari mavjud
40 Ishlab chiqarishning asosiy omillari nima
41 Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqlanadi?
42 Davlat mulkini xususiylashtirishning dastlabki bosqichida qanday vazifa amalga oshiriladi?
43 Bir tizimdan ikkinchi bir tizimga о‘tishning qanday yо‘llari mavjud?
44 О‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga о‘tish qaysi yо‘l bilan boryapti?
45 Tadbirkorlik faoliyati nima
46  Ishlab chiqarish xarajatlari – bu
47  Amortizatsiya qanday jarayonni aks ettiradi?
48  Ish haqi nima?
49  Agrar munosabatlar nima?
50  Renta tushunchasi nima?
51  Agrar siyosatning muhim masalasi – negizi nimada?
52  Ishsizlik degani nima?
53  Soliqlar tushunchasining mazmuni ayting
54  Soliq stavkasi qanday aniqlanadi?
55 Byudjet – bu
56  Kreditning mazmuni ayting
57  О‘zbekiston Respublikasining bank tizimi necha bо‘g‘indan iborat?
58  Pul emissiyasi nima ma’noni anglatadi?
59  Devalvatsiya –
60 «Transfert tо‘lovlari» – deganda nimani tushunasiz
61 OPEK tashkilotiga a’zo davlatlar qanday faoliyatlar bilan shug‘ullanadi?
62 Import –
63  Davlat buyudjeti
64  Byudjet taqchilligi
65 Davlat qarzlari
66 Kapital qо‘yilmalar
67 Iqtisodiy о‘sish
68 Iqtisodiy inqiroz
69 Ma’naviy boylik
70  Tabiiy boylik
71  Bozor islohotlari bu
72 Iqtisodiy islohotlar bu
73 Inson kapitali deganda nimani tushunasiz?  
74 Demografiya sо‘zining ma’nosi izohlab bering?
75 Mehnat resurslari qanday kо‘rsatkich va mehnat resurslari balansi nima ?
76 Ishsizlik darajasi qanday aniqlanadi?  
77 Iqtisodiy faol va iqtisodiy nofaol aholi kо‘rsatkichilarini tushuntirib bering?  
78 О‘zbekiston Respublikasidagi ta’lim turlarini aytib bering?  
79 Ijtimoiy sohaga tarkibiga kiruvchi tashkilotlar va muassasalarni aytib bering?
80 Investitsiya nima?
81 Investitsiyaning qanday turlarini bilasiz.
82 Qurilishda Mualliflik nazorati nima?
83 Qurilish soxasida texnik nazoratchi kim?  
84 Infratuzilma deganda nima tushuniladi?
85 Komunikatsiya deganda nimani tushuniladi?
86 2017-2021 yillarda О‘zbekiston Respublikasi rivojlantirishning 5 ta ustuvor yо‘nalishi bо‘yicha prezident farmoni qachon qabul qilindi?
87 О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga murojatnoma bilan qachon chiqdi?
88 Milliy iqtisodiyotda nimani oshirish zarur?
89 Rejalashtirishning iqtisodiy – matematik modellari
90 Raqamli iqtisodiyot?
91 Ish – faoliyat davomida vaqtni yо‘qotish uchun tashkillashtirilgan samarasiz jarayonlar……………………… deyiladi?
92 Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan tavakkalchilik asosida foyda olish maqsadida amalga oshirilayotgan xо‘jalik faoliyatining mustakil turini nomi -bu:?
93 Iqtisodiyotni boshqarishda о‘ziga xos maktab yaratgan davlat arbobi –bu:
94 Sanoat nima?
95 Mahsulot tannarxi nima?
96 RentAbellik nima?
97 Foyda nima?
98 Sanoat sohasini rivojlantirish uchun qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak?
99 Mahalliylashtirish deganda nimani tushunasiz?
100 Urbanizatsiya deganda nimani tushunasiz?
101 Muhandislik kommunikatsiyalari rivojlanmagan hududlarda urbanizatsiya jarayonlari rivojlangan bо‘ladimi?
102 YE-auksion da yer maydonlarini sotuvga qо‘yishdan asosiy maqsad nima?
103 Xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun nimalarga e’tibor qaratish lozim ?
104 Tashqi savdo aylanmasi deganda nimani tushunasiz ?
105 Farg‘ona viloyati qaysi davlatlar bilan chegaradosh hisoblanadi?
106 Farg‘ona viloyatida nechta eksklav hududlar mavjud?
107 Tashqi savdo aylanmasining saldosi qanday aniqlanadi?
108 MDH tarkibiga kiruvchi davlatlar soni nechta?
109 Xorijiy investitsiya deganda nimani tushunasiz?
110 BMT ga nechta davlatlar a’zo?
111 О‘zbeksitonda turizmni rivojlantirishdan kо‘zlangan maqsad?
112 Lizing nima?
  113 Biznes loyihada nimalar aks ettiriladi?
114 Yakka tartibdagi tadbirkor necha nafargacha yollanma ishchi olishi mumkin?
115 Ingiliz iqtisodiyot (bozor iqtisodiyoti) nazariyasi klassik nomoyondalaridan biri boylikni onasi —–, otasi, —– deganda nimalarni nazarda tutgan?
116 О‘rtacha xosildorlik deganda nimani nazarda tutamiz?
117 О‘zbekiston Respublikasi Agrar davlat degan sо‘zga qо‘shilasizmi, qо‘shilmasangiz nima uchun tushuntirib bering?
118 Gо‘sht maxsulotlari tannarxini tushirish uchun sizningcha xо‘jalik yuritishni qaysi jixatlariga e’tibor qaratish zarur deb xisoblaysiz?
119 Bugungi kunda qishloq xо‘jaligi maxsulotlarini sotishda siz ustuvorlikni qaysi segmentga qaratgan bо‘lar edingiz, tashqi (eksport)yoki ichki bozorga?
120 Bir shartli qoramol deganda nimani tushunasiz?
121 Xо‘jalik yuritishni agrar yо‘nalishiga izox bering?
122 Интернет қachon va qayerda vujudga kelgan?  
123 Kompyuter xotirasi nechta turga bо‘linadi?  
124 Arxivatorlarning vazifasi nima?  
125 Axborotning xossalari?  
126 “Paint» dasturi orqali tashkil etilgan xujjatlar odatda qanday kengaytma bilan saqlanadi?  
127 Chop etilmaydigan belgilar ekranda nimani tasvirlaydi?  
128 Yacheykada ### belgi nimani bildiradi    
129 “PRAVOPISANIYE” tugmachasi qanday amalni bajaradi?  
130 Diagramma nimaga asoslanib quriladi?  
131 Davlat organining normativ-huquqiy hujjatlariushbu organning rasmiy saytiga qaysi muddatda joylashtirilishi zarur?
132 Microsoft Excel elektron jadvalida A1:B3 guruh yacheykalari tanlangan. Bu diapazonga nechta yacheyka kiradi?  
133 Informatika sohasining asosiy resursi bu – . . . ?  
134 Axborotning xossalari?  
135 Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasini davlat tomonidan kim tartibga soladi?  
136 Matn redaktorlarining fayl kengaytmasi?  
137 Word dasturining menyu bо‘limlaridan qaysi biri hujjat matnini tahrirlaydi?  
Skip to content